Poverenie onlinePoverenie osôb online


Rýchle, efektívne a prehľadné riešenie vydávania a evidencie poverení zamestnancov, externých pracovníkov a dodávateľských subjektov.
PrevádzkovateľVIRTA s.r.o., Bullova 7, 841 01 Bratislava