Poverenie online

Udeľujte poverenia vašim zamestnancom, alebo zamestnancom vašich dodávateľov online